- If you would like to read the English version of this post, please scroll to the bottom of the Slovene version! -

Pharsolova nova blagovna znamka - The Lab Label

Med temi turbuletnimi časi smo zavihali rokave. Poleg izvajanja vseh naših poslovnih aktivnosti in implementacije zaščitne opreme, smo ogromno energije in časa posvečali nečemu novemu, nečemu svežemu. In končno lahko s ponosom predstavimo našo novo blagovno znamko - The Lab Label.

The Lab Label je blagovna znamka trajnostno-pridobljenih in dizajnerskih laboratorijskih halj. Izbrali smo inovativne, reciklirane materiale, dodali elegantne funkcionalnosti in oblikovali unikatne motive, ki so natisnjeni na laboratorijsko haljo. Naš cilj je poživiti in razigrati vsak laboratorij in pomagati posameznikom, da izstopajo iz vrst navadnih, enakih belih znanstvenikov.

Ideja se je sprva pojavila, ko smo se spominjali naših dni dela v laboratoriju. Spomnili smo se, da smo vsi skupaj vedno izgledali pusto, belo in enostavno dolgočasno. Včasih smo si po haljah risali risbice in ustvarjali vse motive, ki si jih je naše srce zaželelo, hkrati pa so te risbice nekatere sošolce ali sodelavce nasmejale. Nekateri študenti so celo imeli laboratorijske halje različnih barv in ne samo bele, tako da so z njimi vedno izstopali.

Potrebovali smo nekaj, kar bi nam pomagalo idejo realizirati, in zato smo se odločili, da jo predstavimo Centru za Kreativnost v Sloveniji in se potegujemo za denarna sredstva za zagon novih projektov. Bili smo uspešni in tako prejeli, ne samo finančno pomoč, ampak tudi motivacijo, da začnemo ustvarjati našo novo blagovno znamko.

Želeli smo ustvariti nekaj omembe vrednega, nekaj drugačnega in nekaj lahkotnega, hkrati pa visoko-kvalitetnega - in vse to spremeniti v posel. In tako se je rodila The Lab Label laboratorijska halja. Začeli smo z izbiro vzdržljivejšega materiala visoke kvalitete, ker smo imeli vsi že izkušnje s poceni haljami, ki se hitro raztrgajo, in ti dajejo občutek, da nosiš cenena oblačila. Odločili smo se za mešanico poliestra iz recikliranih plastenk in bombaža, ki je proizveden na bolj okolju prijazen način. Tako, zdaj so naše laboratorijske halje bolj okolju prijazne, hkrati pa lahko zdržijo fizične in kemične poškodbe bolje kot druge halje.

FB 4 logo

Naslednji korak je bila izbira motivov, ki bi najlepše obogatili naše halje. Očitno je bilo, da bodo to motivi iz sveta znanosti. Zato smo z brainstormingom prišli do več kot 100 različnih idej iz vseh mogočih vej znanosti. To goro predlogov smo nato zmanjšali na ducat motivov, tiste, ki jih lahko danes vidite na naši spletni strani. Dejstvo, da smo si uspeli namisliti toliko različnih motivov, pa nam je dalo misliti - če si jih lahko zamislimo mi, si jih lahko tudi vsak posameznik, ki bi z njimi morda želel okrasiti svojo laboratorijsko haljo, in zato smo v naš poslovni model dodali tudi možnost izbire svojega lastnega motiva!

Po dodelavi poslovnega modela in stvarjenju vseh digitalnih kanalov, ki smo jih želeli uporabiti za komuniciranje (spletna trgovina, socialna omrežja, email), nam je uspelo lansirati blagovno znamko in trenuten odziv trga je bil zelo pozitiven! Znanstveniki po celem svetu delijo naše mnenje glede monotonosti v laboratoriju in jim je všeč ideja o laboratorijskih haljah, ki tvoj laboratorij poživijo, sprostijo in obarvajo.

The Lab Label halje so tako na voljo z večimi različnimi motivi iz znanosti, lahko pa si zamislite tudi čisto svoj motiv in svoj laboratorij poživite na čisto svoj, unikaten način. Prav tako pa imamo na voljo izdelavo čisto personaliziranih timskih halj, za vašo celotno ekipo.

Vabimo vas, da si ogledate vse naše unikatne laboratorijske halje na naši spletni strani, https://lab-label.com/, in nam sporočite, kaj menite!

Presenting our new brand - The Lab Label

During these turbulent times, we really rolled up our sleeves. Besides trying to provide unhindered services to all our clients and implementing a new line of prevention apparel, we threw a lot of energy into something new, something fresh. So finally, we proudly present our new brand - The Lab Label.

The Lab Label is a brand of sustainably-made and designer laboratory coats. We picked innovative, recycled materials, added some nifty features and designed amazing motifs that are printed on the lab coat. Our goal is to brighten up every lab and help individuals stand out from the ordinary, same, white laboratories.

The idea first came to mind when we remembered what working in the lab was like for most of our team. We remembered that everyone always looked plain, white and simply boring. We used to draw doodles on our lab coats, creating whichever motif our hearts desired and making a coworker/classmate giggle at least a little bit. Some students had different colours of their lab coats, not just white, so they always stood out.

We needed some help in getting started, so we pitched the idea to the Center for Creativity, for a grant that would serve us as seed money. And we got it. That gave us the necessary motivation and drive to start creating our new brand.

We wanted to create something memorable, something different and something lighthearted, but also of a higher quality - and turn it into a business. And so The Lab Label coats came to be. We started off by choosing more durable and better-quality fabric in general, as the cheaper, prone-to-tearing lab coats most of us had to wear one time or another just felt too cheap. We went with a blend of recycled plastic polyester and cotton, that's produced in a more environmentally friendly way. So our coats are now more environmentally friendly and they can sustain more mechanical and chemical damage than other coats.

The next part was figuring out which motifs would work best on a lab coat. Obviously, they had to be scientific. So we brainstormed and brainstormed and came up with more than 100 different ideas, from all different branches of science. We narrowed that pool down to a few designs, the same ones that are now displayed on our website. The fact that we were able to come up with so many ideas made us realise that everyone might have many ideas they'd like to implement on their coat, and so we also added the option of creating your own coat!

After a bit of refining the business model and creating every digital channel we wanted to communicate with (website, social media, email), we managed to launch the brand and the reaction of the market so far has been positive! Scientists all around the globe have the same opinion as us and they love the idea of lab coats that make your lab a bit brighter, relaxed and colourful.

 

FB 4 logo

The Lab Label coats, therefore, come in a variety of designs with motifs taken from different fields of Science. And apart from the designs in our collections, we also offer the option of customizing your very own lab coat and custom ordering a coat for your whole team.

Come check out all of our unique lab coats on our website, https://lab-label.com/ and let us know what you think!

 

Have a question? Get in touch with us. Ask us anything.

Very quick response rate.Very quick response rate.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

.